DISCLAIMER

Disclaimer La Cucina Import B.V.
La Cucina Import BV (verder La Cucina) is exclusief importeur voor de Benelux van onder meer de handelsmerken Global, Bunmei, MinoSharp, Microplane, Scanpan, Chicago Metallic, Il Cucinino Products, Sage, AnimalKettle, Pulltex, Pulltap’s, Metrokane, Schur, Milton Brook, Escali, CDN, Benriner, Amco, Camerons, Savu, en Now Designs.
La Cucina besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. La Cucina is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of in verband met aan het verspreiden van informatie ongeacht het medium waarop de informatie is verspreid.
La Cucina aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën vermeld op de website. La Cucina aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen door middel van een hyperlink of anderszins.
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. La Cucina garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
 
 
Disclaimer La Cucina Import B.V.
La Cucina Import BV (further La Cucina) is the exclusive importer for the Benelux countries of, among other things, the trademarks Global, Bunmei, MinoSharp, Microplane, Scanpan, Chicago Metallic, Fernanda, Il Cucinino Products, La Cafetière, AnimalKettle, Pulltex, Pulltap’s, Metrokane, Schur, Milton Brook, Escali, CDN, Benriner, Amco, SiliconeZone, Tovolo, Camerons, Savu, and Now Designs.
La Cucina gives its attention to display correct and actual information on its websites. However, there is always a possibility that information is incorrect or incomplete. La Cucina is not liable for damage due to incorrect or incomplete information, nor for damage caused by problems as a result of the distribution of information, regardless of the medium used to distribute the information.
La Cucina does not accept responsibility for possible damage as a result of the use of information, advice or ideas as they are displayed on the website. La Cucina does not accept responsibility for the content of websites that are referred to by way of a hyperlink or otherwise.
In case of a discrepancy in information published on the website, which is also given or send in writing, the information in writing will prevail. La Cucina does not guarantee that e-mails or other electronic messages will be received and dealt with in a timely manner and La Cucina does not accept responsibility for consequences due to late receipt or handling of that information.